Plant a friend

Plant a friend is een initiatief dat jongeren van 16 tot 28 jaar met elkaar in contact brengt door middel van een plantje. Dit doen ze onder begeleiding van een vrijwillige host.

Een jongere houd een plantje vast. Er is geen gezicht zichtbaar.
Jongeren geholpen
0
Plantjes op evenementen
0
Actieve appgroepen
0
Hoe werkt Plant a friend?

Stap 1. Aanmelden
Meld je aan voor Plant a friend en geef een aantal gegevens door.

Stap 2. Plantje
Je aanmelding wordt bevestigd en een vrijwilliger brengt een plantje bij je langs.

Stap 3. Appgroep
Zodra we aanmeldingen hebben van vijf jongeren in dezelfde leeftijdscategorie, word je in een appgroep geplaatst. In de appgroep zit een host die zorgt dat het gesprek op gang komt.

Stap 4. Contacten leggen
Nu kan het gesprek beginnen! De jongeren kunnen in de appgroep van alles bespreken of zelf afspreken!

Je kijkt mee over de schouder van Roos Vollebregt. In haar linkerhand heeft ze een plantje vast en in haar rechterhand een telefoon. Hierin is whatsapp geopend

Stap 2. Plantje thuis

Stap 3. Appgroep

Stap 4. Contacten leggen

 

Wil je weten wat Plant a friend voor jou kan betekenen?

 

Missie

Het doel van Plant a friend is om jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden en zo eenzaamheid te verminderen. Door met deze doelgroep in contact te komen kunnen we ze, indien nodig, doorverwijzen naar de juiste instanties en ze helpen met bepaalde problemen.

 

Plant a friend wil eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar maken. Dit doet Plant a friend door de gesprekken in de appgroepen. Plant a friend geeft ook workshops op scholen over eenzaamheid. Zo leren de leerlingen hoe je eenzaamheid kunt herkennen en wat je er tegen kunt doen.

 

In de komende jaren wil Plant a friend in meer gemeenten actief zijn. Hiervoor zetten we in op het vergroten van bekendheid bij gemeenten en welzijnsorganisaties. Plant a friend wil worden gezien als onderdeel van de aanpak tegen eenzaamheid en wil een erkende interventie worden. Zo wil Plant a friend meer jongeren bereiken.

 

Visie

Wij streven naar een samenleving waarin jongeren meer duurzame sociale contacten hebben en zij hun sociale vaardigheden ontwikkelen.

 

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Vaak is het een verborgen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt.

'Een klein gebaar kan een wereld van verschil maken.'
- Roos
Translate