Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Zodra een persoon of organisatie zelf een Plant a Friend gaat opzetten in een regio, zal Plant a Friend een projectplan met alle projectinformatie, stappenplan en promotiemateriaal toesturen. Ook zullen zij de lokale Plant a Friend organisatie toevoegen op de verzamelwebsite www.plantafriend.nl.

Jongeren kunnen zich via deze website aanmelden om mee te doen aan de Plant a Friend in hun regio. Plant a Friend Nederland verzamelt daarbij geen gegevens van deelnemers. Alle gegevens gaan direct naar de lokale uitvoerende Plant a Friend organisatie. Deze uitvoerende organisatie draagt daarom ook de verantwoordelijkheid om zich rondom het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens aan de wettelijke verplichtingen te houden zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lokale uitvoerende organisatie van Plant a Friend dient zich aan alle geldende regel- en wetgeving (waaronder een ordentelijke navolging van de AVG) te houden.

Plant a Friend Nederland is niet verantwoordelijk voor de lokale uitrol van Plant a Friend door een andere persoon of organisatie dan zijzelf. Plant a Friend onthoudt zich van alle aansprakelijkheid voor alle mogelijke schade of letsel dat ontstaat door of via lokale Plant a Friend projecten. Door dit document te ondertekenen ga je akkoord met bovenstaande en met het Privacy statement zoals te lezen op www.plantafriend.nl.

Translate