Eenzaamheid

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen. iemand mist een hechte, emotionele band met anderen, of heeft minder contact met andere mensen dan die wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Vaak is het een verborgen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of iemand zich eenzaam voelt.

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan een negatieve spiraal ontstaan.

Een mannelijke hand geeft een handvol aarde met stekje aan vrouwlijke handen. Met een kas op de achtergrond.

Vormen van eenzaamheid

 • Emotionele eenzaamheid: Missen van een hechte, intieme band met een of meerdere personen. Er is een emotionele behoefte.
 • Sociale eenzaamheid: Minder contact hebben met mensen dan je wenst. Het sociale netwerk schiet te kort. Er is een sociale behoefte.
 • Existentiële eenzaamheid: Het gaat meer over zingeving dan over je sociale contacten. Een verloren en zwervend gevoel. Geen eigen plek of rol in het leven. Gevoel van zinloosheid.

Signalen

Hoe eerder eenzaamheid wordt herkend, hoe beter. De signalen kunnen we verdelen in 4 categorieën:

 • lichamelijke signalen
 • pychische signalen
 • gedragsmatige signalen
 • levensgebeurtenissen

Deze signalen kunnen wijzen op eenzaamheid. Ze kunnen aanleiding zijn voor een gesprek. Maar let op: de signalen kunnen ook wijzen op andere problemen.

Gevolgen

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen!

Tips tegen eenzaamheid

 • Ga het gesprek aan en durf hulp te vragen. Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als je een gesprek over eenzaamheid aangaat.
 • Zorg voor ontmoeting. Je kunt nieuwe mensen leren kennen of bestaande contacten versterken. 
 • Door een betekenisvolle bezigheid, voel je jezelf nuttig en voel je je minder eenzaam. Ga vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld een buurthuis, sportclub, op de school van je kinderen, bewonersvereniging, kerk of natuurorganisatie.
 • Blijf in ontwikkeling. Door trainingen en cursussen te doen, werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en krijg je meer zelfvertrouwen.

‘Ik zit niet te wachten op adviezen.
Ik wil gewoon dat iemand luistert.’

Feiten

Professionele hulp

Als je al langere tijd eenzame gevoelens hebt is het misschien nodig om professionele hulp te zoeken. Zodra je merkt dat je niet goed meer functioneert of als er gezondheidsklachten ontstaan is het belangrijk dat je hulp zoekt.

Wil je weten hoe weten waar je hulp in jouw regio kan vinden? Kijk op de website van je gemeente of vraag het de host van de appgroep.

Translate