Professionals en gemeenten

Plant a Friend werkt samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Het project wordt via lokale instanties aangeboden aan jongeren. Hieronder vind je de regio’s waar een lokale instantie Plant a friend aanbiedt aan jongeren.

We zijn in gesprek met verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties in Zuid-Holland. Wil je Plant a friend in jouw regio? Dat kan! We gaan graag in gesprek met welzijnsorganisaties of gemeenten die mee willen helpen om Plant a friend uit te breiden. Plant a friend wil worden gezien als onderdeel van de aanpak tegen eenzaamheid en wil een erkende interventie worden. Lees meer over Plant a friend.

Preventie

Volgens deskundigen is de meeste winst te behalen bij de aanpak van eenzaamheid door te voorkomen dat mensen vereenzamen. De manier waarop we de samenleving met elkaar inrichten kan allereerst helpen voorkomen dat mensen vereenzamen. Daarnaast zijn mensen natuurlijk ook zelf aan zet door op eigen initiatief te investeren in hun eigen vaardigheden en hun sociale netwerk.

Welk soort activiteiten kun je inzetten?

 • Versterken sociale vaardigheden
 • Versterken van het sociale netwerk
 • Sociaal bouwen en inrichten
 • Taboe op eenzaamheid doorbreken

Ondersteuningsvormen

We willen voorkomen dat mensen over een langere periode vereenzamen. Je kunt bijvoorbeeld onderstaande activiteiten toepassen om eenzaamheid te verminderen.
Bron: https://wegwijsaanpakeenzaamheid.nl/

Verhoogd risico om te vereenzamen
 • Bewustwording impact ‘life events’
 • Versterken sociale vaardigheden
 • Bevorderen van sociale steun
 • Signaleren en bespreekbaar maken
 • Passende ondersteuning bieden
 • Stigma’s doorbreken
Lichte tot matige vereenzaming
 • Doorbreken negatieve denkpatronen
 • Verbeteren sociale vaardigheden
 • Bieden van praktische ondersteuning
 • Faciliteren van betekenisvol contact
 • Bieden van ontmoetingsmogelijkheden
 • Helpen vinden sociaal gewaardeerde rol
 • Helpen vinden van afleiding
Ernstige vereenzaming
 • Regelmatig contact houden
 • Organiseren achtervang
 • Passende intergrale onderstuening
 • Doorbreken van stigmatisering

Rolmodellen

Wat is jouw verhaal? Kun je met jouw verhaal de jeugd inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen? Om van zichzelf te houden? Door te zetten? En kun jij hen van tips en tricks voorzien? Neem contact met ons op. 

Translate